Οι Υπηρεσίες μας

Εισαγωγικές Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει να παρακαθήσουν σε εξέταση εισδοχής στη Χημεία και τη Βιολογία γραπτώς (γραπτό πολλαπλών επιλογών). Δεδομένου ότι η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική, οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι θα προμηθευτούν από δύο βιβλία, ένα Χημείας και ένα Βιολογίας.

More information

Εξετάσεις Εισδοχής στην Κύπρο

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να παρακαθίσουν τις εξετάσεις εισδοχής του πανεπιστημιου Safarik στην Κύπρο, έτσι αποφεύγονται τα έξοδα ταξιδιού για διασφάλιση θέσης φοίτησης. Θα σας παραχωρηθεί υλικό με το οποιο μπορείτε να προετοιμάστε για την εξέταση.

More information

Μετάφραση Εγγραάων

Μετάφραση όλων τον απαραίτητων εγγράφων για την διαδικασία εισδοχής στο πανεπιστήμιο.

Καθοδήγηση κατά την διάρκεια εισαγωγής

Χορήγηση όλων των απαραίτητων πληροφοριών για την διαδικασία εισαγωγής. Εγγραφή για τις εισαγωγικές εξετάσεις. Μετά από μια επιτυχής εισαγωγική εξέταση θα σας παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για μια ολοκληρωμένη εγγραφη στο πανεπιστήμιο.

More information

Συνεχείς στήριξη κατά την διάρκεια

Παροχή καθοδήγησης για ένα επιτυχές 6 ετες πρόγραμμα. Θα είμαστε παρών κατά την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο.

More information

Μεταφορά Φοιτητή?

Από το ακαδημαϊκό έτος 2001/2002, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), εφαρμόστηκε το πιστωτικό σύστημα. Αυτό το σύστημα επιτρέπει την πρόσβαση σε μαθήματα εντός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ECTS διεγείρει την κινητικότητα επιτρέποντας στους σπουδαστές να σπουδάσουν στο εξωτερικό, αλλά έχοντας πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση στο πανεπιστήμιο υποδοχής. Επίσης, δημιουργεί διαφάνεια στο πρόγραμμα σπουδών, βελτιώνοντας περαιτέρω την αναγνώριση των πτυχίων.

"Η εμπειρία μου στο πανεπιστήμιο Comenius ήταν εμπειρία ζωής; οι καθηγητές ήταν πολή φιλικοί και διαθετειμένοι να βοηθήσουν όταν τους χρειάστηκα. Στην τελική, αυτό με βοηθησε να αποφοιτήσω με επιτυχία."

Ευτύχιος Νικολαΐδης

Απόφοιτος της Ιατρικής σχολης του πανεπιστημίου Comenius, 2011

Η ομάδα μας

Δρ. Νίκος Νικολαΐδης

Ιδρυτής

Δρ. Ευτύχιος Νικολαΐδης

Συνιδρυτής

Ραφαέλα Πρίντζιου

Διευθυντής

Contact Us

We'd be glad to hear from you!

+357 99655073

[email protected]